DAD¹

сущ. 1. дад, тӀям; // dadına baxmaq дадуниз килигун: а) са затӀунин дад чирун патал адакай тӀимил кьван тӀуьн ва я хъун; б) тӀимил кьван тӀуьн; 2. пер. дад, лезет; dad almaq дад къачун, лезет къачун; dad vermək дад гун, лезет гун, хушуниз атун; dada gətirmək дадуниз гъун, дадлу авун, лезетлу авун; dadı damaqda qalmaq, dadı damaqdan getməmək сиве дад амукьун, дад сивяй акъат тавун (рикӀелай алат тийир гзаф лезетлу затӀунин гьакъинда).
DABBAĞLIQ
DAD²

Digər lüğətlərdə