DAD

DAD1

f. 1) ədalət, insaf; ədalət məhkəməsi; 2) qarşılıq, əvəz; 3) cəza; 4) aman, haray, yardıma çağırış.

DAD2

f. 1) vergi; 2) satış, satın. Dadi-xuda Allah vergisi.

DABBƏTÜLƏRZ
DADAR

Digər lüğətlərdə