dad

I

is. goût m ; ~ına baxmaq goûter vi ; azadlığın ~ını bilmək goûter le bonheur de la liberté ; şirin ~ vermək avoir le goût doux

II

is. secours m, aide f, appui m, assistance f ; ~a yetmək/çatmaq venir vi (k) au secours de ; secourir vt ; ~ əlindən! Dieu nous en garde!

dabbağxana
dad-aman

Digər lüğətlərdə