DAD

I DAD, LƏZZƏT [Qaysı gilasa:] Yox sənin ətin; Dadın, ləzzətin; Quru sümüksən; Ağaca yüksən (M.Seyidzadə); TAM O da mənim bəxtəvər vətənimin tamıdır; Eşqimizdən alıbdır öz ətrini bu şərbət (M.Rahim).

II dad bax haray

DABANLAMAQ
DAD-FƏRYAD

Digər lüğətlərdə