DADAX

I
(Şəki)
ayaq. – Qoyunun dadaxlarını bir asmışdıx, başini bir
II
(Gəncə)
uşağın ilk addımı, ilk yerişi
DABRIMƏY
DADAXLI