DADDAMAĞ

(Salyan)
çağırmaq, haraylamaq. – Ədə, sə:rdən anon səni daddıyır, nöş cavab vermirsən?
DADAŞ
DADDIĞ