DARALMAQ

DARALMAQ – GENİŞLƏNMƏK Bəzən yol daralır, yolda qalırsan (S.Sərxanlı); Genişlik içində heç olarmı ki; Ürək də, arzu da genişlənməsin (B.Vahabzadə).

DAR
DARGÖZ

Digər lüğətlərdə