DAVRANMAQ

DAVRANMAQ Səfərin gəlməsi söhbətin mövzusunu tamamilə dəyişdi. Kazım da onun yanında ehtiyatla davranırdı (Çəmənzəminli); DOLANMAQ Güləndam Əhmədin həm arvadı, həm əmisi qızı idi.. Əmi qızı və əmi oğlu xeyli mehriban dolanmaqda idilər (Ə.Haqverdiyev); RƏFTAR ETMƏK On-on iki yaşına çatmamış uşaqların əksəriyyəti özünü yaxşı aparırdı, sakit oynayır, bir-birilə yaxşı rəftar edirdi (C.Cabbarlı).

DAVRANIŞ
DAYAQ

Digər lüğətlərdə