FƏTƏLİ

Ərəbcədir, “fateh Əli” (igid Əli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏSAD
FƏTİ

Значение слова в других словарях