féminin

-e

1. adj qadın

2. m qadın cinsi (qram.)

féliciter
femme