GÖBƏKDUASI

is. Köhnə məişətdə: cəhalət və nadanlıq əlaməti olaraq xəstə, yaxud uşağı olmayan qadınların göbəkləri ətrafına yazılan dua.
GÖBƏKCİK
GÖBƏKGÖTÜRƏN

Digər lüğətlərdə