GÜZƏŞTƏ GETMƏK

başqasının xeyrinə bir şeydən əl çəkmək, razılaşmaq, başqasının səhvinin üstündən keçmək.

GÜNÜNÜ SOVMAQ
HAKİM KƏSİLMƏK