Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HAKİM KƏSİLMƏK

  təsiri altına almaq.

  Tam oxu »
 • HAQQ DİLİNDƏ DANIŞMAQ

  ədalətli, insaflı olmaq, haqqı müdafiə etmək.

  Tam oxu »
 • HAQQ EVİNƏ TAPŞIRMAQ

  dəfn etmək.

  Tam oxu »
 • HAQQ-HESAB ÇƏKMƏK

  1. Hesabat tələb etmək, sorğu-suala tutmaq, problemi, münaqişəni həll etmək, mübahisəyə son qoymaq; ~ mizan-tərəzi qurmaq, məsələni çürütmək

  Tam oxu »
 • HAQQ-HESABI ÇÜRÜTMƏK

  aralarındakı məsələni birdəfəlik həll etmək, problemə aydınlıq gətirmək

  Tam oxu »
 • HAQQ-HESABI İÇƏRİ VERMƏK

  bax: hesabı içəri vermək.

  Tam oxu »
 • HAQQ QAZANDIRMAQ

  doğru saymaq, düzgün, haqlı hesab etmək; ~ haqq vermək.

  Tam oxu »
 • HAQQ OLDU

  bax: əcəb oldu.

  Tam oxu »
 • HAQQ-SAY QOYMAQ

  hörmət etmək, qiymətləndirmək.

  Tam oxu »
 • HAQQ-SAYI İTİRMƏMƏK

  edilmiş yaxşılığı, xeyirxahlığı unutmamaq.

  Tam oxu »
 • HAQQ SƏSİNİ UCALTMAQ

  həqiqəti çəkinmədən söyləmək, doğrunu müdafiə etmək.

  Tam oxu »
 • HAQQ VERMƏK

  bax: haqq qazandırmaq.

  Tam oxu »
 • HAQQ YOLUNA QAYITMAQ

  pis əməllərindən peşman olub düz yola gəlmək; ~ Allahu-əkbər yoluna qayıtmaq.

  Tam oxu »
 • HAQQ YOLUNA QAYTARMAQ

  kimisə pis əməlindən çəkindirmək.

  Tam oxu »
 • HAQQI ÇATMAQ

  1. İxtiyarı, səlahiyyəti olmaq.  2. Kiməsə düşən payı, pulu, rüşvəti və s.-ni vermək; ~ tasa düşmək.

  Tam oxu »
 • HAQQI TAPDANMAQ

  hüququ pozulmaq, ədalətsizliyə məruz qalmaq.

  Tam oxu »
 • HAQQIN YOLUNU TAPMAQ

  işin çəmini tapmaq və mühitə uyğunlaşmaqla problemini həll etmək; marağı naminə şəraitə uyğunlaşmaq.

  Tam oxu »
 • HAQQINI HALAL ETMƏK

  çəkdiyi əziyyəti, olub-keçənləri bağışlamaq.

  Tam oxu »
 • HAQQINI YEMƏK

  hüququnu pozmaq, başqasına aid olan bir şeyi mənimsəmək.

  Tam oxu »
 • HAQLI ÇIXARMAQ

  doğrultmaq; ~ bəraət qazandırmaq.

  Tam oxu »
 • HAQLI ÇIXMAQ

  bir mübahisədə, tələbdə, fikirdə və s.-də doğru olduğu aşkarlanmaq.

  Tam oxu »
 • HAL APARMAQ

  bax: huşunu itirmək.

  Tam oxu »
 • HAL ƏHLİ

  1. Kef çəkməyi, vaxtını kefdə keçirməyi sevən adam.  2. Vəziyyəti, eyhamı tez başa düşən; irfan və təsəvvüf elmi ilə məşğul olan

  Tam oxu »
 • HAL-ƏHVAL TUTMAQ

  salamlaşmaq, halını soruşmaq.

  Tam oxu »
 • HALA GƏLMƏK

  1. Gücü, qüvvəti, taqəti özünə qayıtmaq, dirçəlmək; ~ özünə gəlmək.  2. Müəyyən ruhi vəziyyət almaq.

  Tam oxu »
 • HALAL SÜD ƏMMİŞ

  namuslu, dürüst, təmiz, vicdanlı.

  Tam oxu »
 • HALALLIQ ALMAQ

  nəyisə əldə edəndə, alanda əvvəlki sahibindən xeyir-dua almaq, dil-ağız etmək.

  Tam oxu »
 • HALALLIQ VERMƏK

  nəyisə bağışlayanda xeyir-dua vermək, arxasınca gözü qalmadığını bildirmək; ~ xeyir-dua vermək.

  Tam oxu »
 • HALDAN ÇIXMAQ

  hirslənmək, əhvalı dəyişmək; ~ özündən çıxmaq, təbdən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HALDAN DÜŞMƏK

  üzülmək, çox yorulmaq; ~ əldən düşmək.

  Tam oxu »
 • HALDAN-HALA DÜŞMƏK

  əhvalı tez-tez dəyişmək; ~ halı dəyişmək, halı qarışmaq.

  Tam oxu »
 • HALDAN SALMAQ

  çox yormaq, zəiflətmək; ~ əziyyət vermək, əldən-ayaqdan salmaq, əldən-dildən salmaq, taqətdən salmaq, kələyini kəsmək, əhədini kəsmək, nəfəsini kəsmək

  Tam oxu »
 • HALI DƏYİŞMƏK

  əhvali-ruhiyyəsi korlanmaq, pisləşmək; ~ haldan-hala düşmək, halı xarab olmaq, halı qarışmaq, təbdən-təbə düşmək, əhvalı pozulmaq

  Tam oxu »
 • HALI XARAB OLMAQ

  vəziyyəti pisləşmək, halı, əhvalı pozulmaq; ~ halı dəyişmək, halı qarışmaq, partlamaya düşmək.

  Tam oxu »
 • HALI QARIŞMAQ

  normal halından çıxmaq, pisləşmək; ~ haldan-hala düşmək, halı dəyişmək, halı xarab olmaq, halı pozulmaq

  Tam oxu »
 • HALI POZULMAQ

  vəziyyəti pisləşmək, əhvali-ruhiyyəsi korlanmaq; ~ ürəyi bulanmaq, halı qarışmaq, halı dəyişmək.

  Tam oxu »
 • HALINI QATMAQ

  bax: halını pozmaq.

  Tam oxu »
 • HALINI POZMAQ

  hirsləndirmək; ~ qanını qaraltmaq, kefini pozmaq, halını qatmaq.

  Tam oxu »
 • HALVA ELƏYİB AĞZINA QOYMAQ

  bir işi asanlaşdırmaq, hazır şəkildə təqdim etmək.

  Tam oxu »
 • HALVASINI ÇALMAQ

  məhvini, ölümünü hazırlamaq.

  Tam oxu »
 • HAMAM SUYU İLƏ DOST TUTMAQ

  asan yolla, havayıdan, başqasının hesabına, heç bir xərc və zəhmət çəkmədən kiminsə rəğbətini qazanmağa çalışmaq

  Tam oxu »
 • HAMISI QIRILAN QOŞUNDANDIR

  Görüləcək işdə "nə etsək kardır" mənasında işlənir.

  Tam oxu »
 • HAMIYA BİR GÖZLƏ BAXMAQ

  heç kimi üstün tutmamaq, ayrı-seçkilik etməmək; ~ eyni gözdə görmək, fərq qoymamaq.

  Tam oxu »
 • HANSI İLAN ÇALIB (VURUB)

  çox əsəbiləşmiş, ətrafdakılarla pis davranan, dəqiqəbaşı onları acılayan qanıqara adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • HANSI YUVANIN QUŞU OLDUĞUNU BİLMƏK

  pis, bədniyyət adam olduğundan xəbəri olmaq.

  Tam oxu »
 • HARAM ELƏMƏK

  peşman etmək; ~ burnundan gətirmək (tökmək), gözündən gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »
 • HARAM QATMAQ

  təmiz, düz, halal yolla əldə edilmiş bir şeyi dəyərdən salmaq, korlamaq, təmizlikdən məhrum etmək.

  Tam oxu »
 • HARAM TİKƏ

  düzgün və halal sayılmayan yollarla əldə edilmiş hər hansı bir şey.

  Tam oxu »
 • HARAY-HƏŞİR SALMAQ (QOPARMAQ)

  səs-küy yaratmaq, dava-dalaş etmək, həyəcanla qışqırmaq; ~ haray salmaq, qiyamət qoparmaq, mərəkə qoparmaq, hay-həşir salmaq, özünü cırmaq

  Tam oxu »
 • HARAY QALDIRMAQ

  bax: haray salmaq.

  Tam oxu »