Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • MAAŞ KƏSMƏK

  aylıq məvacib təyin etmək.

  Tam oxu »
 • MAAŞA BAXMAQ

  yalnız əməkhaqqı ilə dolanmaq, əlavə gəlir mənbəyi olmamaq.

  Tam oxu »
 • MACƏRA AXTARMAQ

  qeyri-standart, düşünülməmiş hərəkətlərə yol vermək; ağılla deyil, hislərlə hərəkət etmək, nəticəsini fikirləşməmək

  Tam oxu »
 • MAL YİYƏSİNƏ OXŞAYAR

  “səliqəsiz adamın malı da yöndəmsiz olar”, yaxud “səliqəli adamın malı da təzə, təmiz olar” mənasında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • MALI MALA QATMAQ

  bəzi şeyləri yanlış olaraq eyniləşdirmək; fərqli problemləri eyni zamanda həll etməyə çalışmaq; məsələni dolaşdırmaq, işi qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • MALIM YOX, DİVAN APARA, İMANIM YOX, ŞEYTAN APARA

  heç nədən qorxusu, itirəcək bir şeyi olmayan adamın işlətdiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • MALLARI ŞƏRİKLİ DÜŞMƏK

  yersiz, lazımsız mübahisə etmək, münaqişəyə girmək.

  Tam oxu »
 • MARAQ GÖTÜRMƏK

  diqqəti bir şeyə cəlb olunmaq, təəccüb, heyrət içində olmaq; nəyisə öyrənməyə həvəslənmək.

  Tam oxu »
 • MARAQ GÜDMƏK

  öz mənfəətini, mənafeyini düşünmək; ~ xeyir güdmək.

  Tam oxu »
 • MARIĞA DURMAQ (YATMAQ)

  pusmaq, güdmək, gözləmək; bir işi görmək üçün fürsət axtarmaq.

  Tam oxu »
 • MARS VERMƏK

  nərd oyununda iki xal qazanmaqla rəqibə qalib gəlmək.

  Tam oxu »
 • MASKA GEYMƏK (TAXMAQ)

  həqiqi simasını, mahiyyətini, iç üzünü gizlətmək.

  Tam oxu »
 • MASKASINI YIRTMAQ (ÇIXARMAQ)

  ifşa etmək, gizli niyyətlərini aşkara çıxarmaq, iç üzünü açıb göstərmək.

  Tam oxu »
 • MAT QALMAQ

  1. Təəccüblənmək, heyrət etmək; ~ yerində quruyub qalmaq, barmağı ağzında qalmaq.  2. Şahmatda məğlub olmaq, uduzmaq

  Tam oxu »
 • MAT QOYMAQ

  hədsiz təəccübləndirmək, heyrətləndirmək.

  Tam oxu »
 • MAT VERMƏK

  şahmat oyununda qalib gəlmək.

  Tam oxu »
 • MATƏMƏ BATMAQ

  bax: yasa batmaq.

  Tam oxu »
 • MATI-QUTU QURUMAQ

  təəccüblənmək, heyrətdən donub-qalmaq, heyrət içində olmaq; ~ tüpürcəyi qurumaq.

  Tam oxu »
 • MAYA BURAXMAQ (QOYMAQ)

  pul sərf etmək, sərmayə qoymaq; ~ pul tökmək.

  Tam oxu »
 • MAYADAN YEMƏK

  ticarətdə qazanc əldə edə bilməmək, qoyduğu pulu çıxara bilməmək; ~ ziyana düşmək.

  Tam oxu »
 • MAYASI BATMAQ

  sərf etdiyi, qoyduğu pulun xeyrini, bəhrəsini görməmək; ~ alveri ölmək, ziyana düşmək, xərci borcunu ödəməmək

  Tam oxu »
 • MAYASINA HARAM QATMAQ

  haram işlər görmək, nadürüstlük etmək; ~ südə su qatmaq, çörəyinə haram qatmaq.

  Tam oxu »
 • MAYASINI ÇIXARTMAQ

  biznesə qoyduğu pulu gəlir olmadan qaytarmaq.

  Tam oxu »
 • MEDALIN TƏRS ÜZÜ

  qüsur, nöqsan; hər hansı işin görünməyən, gizlində qalaraq üzə çıxarılmayan mənfi tərəfi; ~ aysberqin görünməyən tərəfi

  Tam oxu »
 • MEHR SALMAQ

  sevmək, alışmaq, öyrəşmək; ~ könül bağlamaq, meyil salmaq.

  Tam oxu »
 • MEHRİNİ KƏSMƏK

  istədiyi adamdan soyumaq; ~ üz çevirmək (döndərmək).

  Tam oxu »
 • MEHVƏRİNDƏN ÇIXMAQ

  nizam-tərəzi pozulmaq; ~ yerindən oynamaq.

  Tam oxu »
 • MEŞƏDƏN ÇIXIB

  hədsiz dərəcədə tərbiyəsiz, yöndəmsiz, danışıq və davranışını bilməyən kobud adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • MEŞƏYƏ ODUNLA GETMƏK

  bir şeyin bol olduğu yerə həmin şeydən aparmaq; bir yerə gedərkən nəyi isə özünə artıq yük eləmək; ~ Tulaya öz samovarı ilə getmək

  Tam oxu »
 • MEYDAN AÇMAQ

  fəaliyyət üçün imkan yaratmaq, mübarizəyə çağırmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDAN QIZIŞMAQ

  mübahisə, yarışma, qarşıdurma, vuruş, döyüş şiddətlənmək.

  Tam oxu »
 • MEYDAN QURMAQ

  toplaşmaq, bir yerə yığışmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDAN OXUMAQ

  davaya, döyüşə çağırmaq, hədələmək, güc nümayiş etdirmək; ~ qan-qan demək, qılınc oynatmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDAN SULAMAQ

  özünü hökmran kimi aparmaq, ağalıq etmək, istədiyini etmək, mənəm-mənəmlik etmək; ~ at oynatmaq, qılınc oynatmaq

  Tam oxu »
 • MEYDAN VERMƏK

  şərait yaratmaq, yol vermək, mane olmamaq.

  Tam oxu »
 • MEYDANA ATILMAQ

  özünü qabağa vermək, irəli keçmək, döyüşə girmək; ~ ölümün gözünə dik baxmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDANA ÇIXARMAQ

  aşkar etmək, göstərmək; ~ ortalığa çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDANA GƏLMƏK

  yaranmaq, təşəkkül tapmaq; ~ əmələ gəlmək.

  Tam oxu »
 • MEYDANDAN QAÇMAQ

  bir işi axıra qədər davam etdirməmək, bacarmamaq, yarıda qoymaq, qorxub geri çəkilmək.

  Tam oxu »
 • MEYDANI BOŞ GÖRMƏK

  maneənin olmamasından istifadə etmək, istədiyini edə bilmək üçün əlverişli fürsət tapmaq.

  Tam oxu »
 • MEYDANI DARALMAQ

  fəaliyyət sahəsi azalmaq, məhdudlaşmaq, əl-qol açmağa imkanı olmamaq.

  Tam oxu »
 • MEYİL SALMAQ

  bir şeyə həvəs göstərmək; sevmək, istəmək, bağlanmaq; ~ könül bağlamaq, mehr salmaq, meyli çəkmək.

  Tam oxu »
 • MEYİTİ HƏLƏ SOYUMAYIB

  yenicə rəhmətə getmiş şəxs haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • MEYİTİNİ SALMAQ

  bərk döymək, ölümcül hala salmaq; ~ əl bulamaq.

  Tam oxu »
 • MEYLİ ÇƏKMƏK

  istəmək, ürəyindən, könlündən keçirmək; ~ tamahı çəkmək, könlü çəkmək, könlü istəmək, meyil salmaq.

  Tam oxu »
 • MEYMUN BAXAR GÜZGÜYƏ, ADINI QOYAR ÖZGƏYƏ

  öz eybini görməyən, ancaq başqalarında eyib axtaran adamlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • MEYMUNU ÇİYİNƏ ÇIXARMAQ

  dan. layiq olmayan birisinə yüksək vəzifə vermək; ~ başa çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • MEYMUNU YADA SALMAQ

  arzu olunmayan, işə zərər verə bilən bir şey haqqında düşünmək, onun haqqında danışmaq.

  Tam oxu »
 • MƏCNUNA DÖNMƏK

  sevgi və məhəbbətdən havalanmaq, eşqdən dəli-divanə olmaq; ~ eşqi başına (topuğuna) vurmaq.

  Tam oxu »
 • MƏCRASINDAN ÇIXMAQ

  adi halından, normadan çıxmaq; nəzarət və ya təsir edə bilməmək; ~ ox yaydan çıxdı.

  Tam oxu »