Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • A-DAN ZE-YƏ

  əvvəldən axıra, bütövlükdə əhatə etməklə; ~ alfadan omeqaya.

  Tam oxu »
 • ABIR GÖZLƏMƏK

  Həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq.

  Tam oxu »
 • ABIR-HƏYA SAXLAMAQ

  həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək.

  Tam oxu »
 • ABIR-HƏYANI İTİRMƏK

  həyasızlaşmaq, ar eləməmək, heç nədən utanıb-çəkinməmək; ~ pərdəni götürmək, arı-namusu yemək.

  Tam oxu »
 • ABIR QOYMAMAQ

  1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq), abrını vermək (almaq), ağ yuyub qara sərmək, quru

  Tam oxu »
 • ABIRDAN DÜŞMƏK

  biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək.

  Tam oxu »
 • ABIRDAN SALMAQ

  rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək.

  Tam oxu »
 • ABRA DÜŞMƏK

  lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək.

  Tam oxu »
 • ABRA MİNDİRMƏK

  səliqə-sahman yaratmaq, bir şeyin görünən, zahiri tərəfinə daha çox fikir vermək; ~ yaraşığa gətirmək, abra salmaq

  Tam oxu »
 • ABRA SALMAQ

  bax: abra mindirmək.

  Tam oxu »
 • ABRI GETMƏK (TÖKÜLMƏK)

  biabır olmaq, rüsvay olmaq; ~ üzünün suyu  getmək (tökülmək).

  Tam oxu »
 • ABRINA QISILMAQ

  nüfuzunu, hörmətini qorumaq üçün susmağa məcbur olmaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək, abır-həya saxlamaq

  Tam oxu »
 • ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ

  şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini  itirmək; ~ namusunu itirmək.

  Tam oxu »
 • ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK

  bərk danlamaq, töhmətləndirmək, biabır etmək; ~ abrını vermək (almaq), abrını tökmək (aparmaq), sıxıb suyunu çıxartmaq, ağ yuyub qara sərmək, üzünün s

  Tam oxu »
 • ABRINI İTƏ ATMAQ

  bax: abrını çölə atmaq.

  Tam oxu »
 • ABRINI TÖKMƏK (APARMAQ)

  bax: abrını vermək (almaq).

  Tam oxu »
 • ABRINI VERMƏK (ALMAQ)

  danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abır qoymamaq, ağ yuyub qara sərmək, abrını tökmək (aparmaq), üzünün suyunu tökmək

  Tam oxu »
 • AC QOYMAQ

  ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais olmaq, çörəyini kəsmək

  Tam oxu »
 • AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM

  riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ az aşım, ağrımaz başım

  Tam oxu »
 • AC-YALAVAC QOYMAQ

  hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.

  Tam oxu »
 • ACI ÇƏKMƏK

  çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞA DÜŞMƏK

  inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq.

  Tam oxu »
 • ACIĞA SALMAQ

  bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq.

  Tam oxu »
 • ACIĞI GƏLMƏK

  xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞI TUTMAQ

  hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞINDAN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

  Tam oxu »
 • ACIĞINI BOĞMAQ

  hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cilovlamaq)

  Tam oxu »
 • ACIĞINI TÖKMƏK

  hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək.

  Tam oxu »
 • ACIĞINI ÜSTÜNƏ TÖKMƏK

  bax: acığını tökmək.

  Tam oxu »
 • ACIQ ÇIXMAQ

  bax: heyif çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ACIQ VERMƏK

  qəsdən hirsləndirmək, qıcıqlandırıcı hərəkətlər etməklə kimdənsə əvəz çıxmaq, acıqlandırmaq; ~ yanıq vermək, yandı-qındı vermək

  Tam oxu »
 • ACINDAN BİTİNİ YEMƏK

  bax: acından günorta durmaq.

  Tam oxu »
 • ACINDAN GÜNORTA DURMAQ

  çox kasıb yaşamaq, yeməyə heç nə tapmamaq; ~ qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq

  Tam oxu »
 • ACINDAN KÖPÜK QUSMAQ

  çox kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından bitini yemək.

  Tam oxu »
 • ACINDAN QARNI FİT ÇALMAQ

  bax: qarnı fit çalmaq.

  Tam oxu »
 • ACINDAN ÖLMƏK

  həddən artıq kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq

  Tam oxu »
 • AÇARAM SANDIĞI, TÖKƏRƏM PAMBIĞI

  gizli olan bir işi faş etməklə hədələmək, şantaj etmək məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇARINI İTİRMƏK

  özünü idarə edə bilməmək,  danışdığı sözün, etdiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk etməmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ BAŞLA

  dərin düşünərək, götür-qoy edərək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ GÖZLƏ BAXMAQ

  hər şeyə realist yanaşmaq, həqiqəti görmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QALMAQ

  həll olunmamaq, bir işi aydınlaşdırmadan yarımçıq qoymaq, problemin həllinə nail olmamaq.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QAPI GÜNÜ

  hər hansı müəssisə və ya təşkilatla yaxından tanış olmaq məqsədilə ayrılmış gün.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QIFILA AÇAR SALMAQ

  mənasız işlərlə məşğul olmaq, məqsədi bilinməyən işlərə girişmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ ÜRƏKLƏ

  səmimi, ürəkdən, xoş niyyətlə.

  Tam oxu »
 • AÇIL BAŞIMDAN!

  dan. “rədd ol, məni narahat etmə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇILMAYAN QAPILARI AÇMAQ

  çətinlikləri aradan qaldırmaq, çox çətin olan işləri həll etmək.

  Tam oxu »
 • AÇMADIĞI QAPI QALMAMAQ (QOYMAMAQ)

  bax: döymədiyi qapı qalmamaq (qoymamaq).

  Tam oxu »
 • AD ALMAQ

  yaxşı işinə görə şöhrətlənmək; ~ ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ÇIXARMAQ

  yaxşı və ya pis əməlləri ilə tanınmaq, məşhur olmaq; ~ barmaqla göstərilmək, ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ELƏMƏK

  nişanlamaq, adaxlamaq.

  Tam oxu »