Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • YA KEÇƏL HƏSƏN, YA HƏSƏN KEÇƏL

  müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ

  açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN

  hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK

  faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq.

  Tam oxu »
 • YADA DÜŞMƏK

  hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaq.

  Tam oxu »
 • YADA SALMAQ

  xatırlamaq, hafizədə, yaddaşda canlandırmaq; ~ gözünün qabağına gəlmək (gətirmək), göz önünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək, ağlına gəlmək (gətirm

  Tam oxu »
 • YADA YALAQ, QOHUMA DALAQ

  yada, özgəyə yaltaqlıq edərək dosta, qohuma düşmən olan, yaxınlarına arxa çevirən şəxs haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • YADDA QALMAQ

  unudulmamaq; ~ beynində qalmaq, ağlında qalmaq, xatirində qalmaq, tarixə düşmək (yazılmaq).

  Tam oxu »
 • YADDA SAXLAMAQ

  unutmamaq; ~ nəzərdə saxlamaq, ağlında tutmaq, qulağında sırğa etmək (olmaq).

  Tam oxu »
 • YADDAN ÇIXMAQ

  unudulmaq, xatırlanmamaq.

  Tam oxu »
 • YADDAŞI QISA OLMAQ

  ən yaxın dövrün hadisələrini, yaxud iştirakçısı olduğu bir  olayı bilərəkdən təhrif etmək, ən vacib məqamı qəsdən unutmaq

  Tam oxu »
 • YADDAŞI PAS TUTMAQ (ATMAQ)

  heç nə xatırlamamaq; ~ yaddaşını itirmək.

  Tam oxu »
 • YADDAŞINA YAZMAQ

  bax: beyninə həkk etmək (olunmaq).

  Tam oxu »
 • YADDAŞINI İTİRMƏK

  unutmaq, heç nə xatırlamamaq, yada sala bilməmək; ~ yaddaşı pas tutmaq (atmaq).

  Tam oxu »
 • YADINDAN ÇIXARMAQ

  unutmaq, xatırlamamaq; ~ fikrindən çıxmaq, xatirindən çıxmaq, huşundan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • YAĞ-BAL İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK

  bax: yağ içində böyrək kimi bəsləmək.

  Tam oxu »
 • YAĞ-BAL İÇİNDƏ BÖYÜMƏK

  heç nədən korluq çəkmədən böyümək, uşaqlığı çox yaxşı şəraitdə keçmək.

  Tam oxu »
 • YAĞ-BAL İÇİNDƏ ÜZMƏK (YAŞAMAQ)

  zəngin və firavan yaşamaq, hər şeyi olmaq; ~ süd gölündə üzmək.

  Tam oxu »
 • YAĞ İÇİNDƏ BƏSLƏMƏK

  bax: yağ içində böyrək kimi bəsləmək.

  Tam oxu »
 • YAĞ İÇİNDƏ BÖYRƏK KİMİ BƏSLƏMƏK

  naz-nemət içində böyütmək, hərtərəfli qayğısına qalmaq, korluq çəkməyə qoymamaq; ~ ovcunun içində saxlamaq, yağ-bal içində bəsləmək, quş südü ilə bəsl

  Tam oxu »
 • YAĞ YEYİB YAXADA GƏZMƏK

  keflə yaşamaq, hər cür təminatı olmaq.

  Tam oxu »
 • YAĞI KƏSİLMƏK

  düşmən olmaq; ~ qənim kəsilmək.

  Tam oxu »
 • YAĞIŞDAN ÇIXIB YAĞMURA DÜŞMƏK

  bir çətin vəziyyətdən və ya hadisədən qurtarıb daha çətin vəziyyətə düşmək.

  Tam oxu »
 • YAĞLA ŞORA FƏRQ QOYMAMAQ

  yaxşı ilə pisi fərqləndirməmək; ~ lornan şora fərq qoymamaq.

  Tam oxu »
 • YAĞLI DİLİNİ İŞƏ SALMAQ

  bax: dilini işə salmaq.

  Tam oxu »
 • YAĞLI ƏPPƏK OLUB GÖYƏ ÇIXMAQ

  yox olmaq, qeyb olmaq; ~ yoxa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • YAĞLI YERDƏN YAPIŞMAQ

  varlı, imkanlı ailə ilə qohum olmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASI ƏLDƏ QALMAQ

  üzərində məsuliyyət qalmaq, cavabdeh olmaq, məsuliyyətdən qurtara bilməmək.

  Tam oxu »
 • YAXASI ƏLƏ KEÇMƏK

  tutulmaq, yaxalanmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASINDAN ASILIB QALMAQ

  əl çəkməmək, zəli kimi yapışmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASINDAN ƏL ÇƏKMƏK

  təqibi, sorğu-sualı dayandırmaq; aralanmaq, çıxıb getmək, uzaqlaşmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASINI CIRMAQ (YIRTMAQ)

  canfəşanlıqla nəyi isə sübut etmək; ağlamaq, fəğan etmək; ~ özünü yeyib-tökmək (dağıtmaq).

  Tam oxu »
 • YAXASINI ƏLDƏ QOYMAQ

  cavabdeh halına salmaq, mübahisə obyektinə çevirmək; ~ işə salmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASINI ƏLƏ VERMƏMƏK

  yaxalanmamaq, tutulmamaq, ehtiyatlı olmaq; tələbi, xahişi olan birisi ilə görüşdən qaçmaq, yayınmaq; ~ ətəyi ələ verməmək, quyruq ələ verməmək

  Tam oxu »
 • YAXASINI QIRAĞA (KƏNARA) ÇƏKMƏK

  bir işə qarışmamaq, qoşulmamaq, məsuliyyətdən qaçmaq; ~ özünü qırağa (kənara) çəkmək, boyun qaçırmaq

  Tam oxu »
 • YAXASINI QURTARMAQ

  xilas olmaq; ~ canını qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • YAXASINI TANIMAQ

  dadanmaq, bir adama daim bir şey üçün müraciət etmək.

  Tam oxu »
 • YAXIN YERƏ YÜK DAŞIMAQ

  dan. yemək (zarafat və ya istehza ilə).

  Tam oxu »
 • YAXINA BURAXMAMAQ (QOYMAMAQ)

  xoşlamamaq, qəbul etməmək, istəməmək; ehtiyatlanmaq, çəkinmək; ~ yüz metrliyindən qaçmaq, yan gəzmək

  Tam oxu »
 • YAXŞI BAXMAQ

  xüsusi diqqət göstərmək; ~ əl üstündə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • YAXŞI OLDU

  bax: əcəb oldu.

  Tam oxu »
 • YAXŞILIĞI DƏYMƏK

  kiməsə kömək etmək; ~ xeyri dəymək (keçmək).

  Tam oxu »
 • YAXŞILIĞI İTİRMƏK

  nankor olmaq, naxələflik etmək; ~ çörəyi itirmək, çörəyi dizinin üstündə olmaq, naxələf çıxmaq.

  Tam oxu »
 • YALA HÜRMƏK

  yaltaqlanmaq, yarınmaq; ~ qılığına girmək.

  Tam oxu »
 • YALAN SATMAQ

  aldatmaq, yalan demək.

  Tam oxu »
 • YALANA YAMAQ OLMAMAQ

  uydurma və yalan bir şeyə dəstək olmamaq, haqsız olana qol-qanad verməmək.

  Tam oxu »
 • YALANÇINI MƏNZİLİNƏ KİMİ QOVMAQ

  birisinin verdiyi sözün, vədin, dediyi fikrin dürüst olub-olmadığını sona kimi yoxlamaq.

  Tam oxu »
 • YALI ARTIQ DÜŞMƏK

  var-dövlətinin çox olmasından harınlamaq, qudurmaq; ~ yemi artıq düşmək, arpası artıq düşmək.

  Tam oxu »
 • YAMAQ VURMAQ

  lazımsız və uyğun olmayan əlavələr etmək.

  Tam oxu »
 • YAMAN GÜNƏ DÜŞMƏK (QALMAQ)

  bax: pis günə düşmək (qalmaq).

  Tam oxu »