Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • SABAH-SABAHA SALMAQ

  məqsədli şəkildə çox yubatmaq, gecikdirmək, süründürmək; ~ get-gələ salmaq, bugün-sabaha salmaq.

  Tam oxu »
 • SABAHI DİRİGÖZLÜ AÇMAQ

  hər hansı səbəbdən gecəni səhərə qədər yatmamaq, yuxusuz qalmaq; ~ səhəri dirigözlü açmaq.

  Tam oxu »
 • SABAHIN GÖZÜ AÇILMAMIŞ

  çox erkən, tez, dan yeri ağaranda.

  Tam oxu »
 • SABUN KÖPÜYÜ

  boş, mənasız bir şey.

  Tam oxu »
 • SAÇ AĞARTMAQ

  bir işdə uzun müddət işləmək, böyük təcrübə qazanmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇ-SAQQALINA QAR YAĞMAQ

  saçları ağarmağa başlamaq; yaşlanmaq, qocalmaq; ~ dən düşmək.

  Tam oxu »
 • SAÇ-SAQQALINI AĞARTMAQ

  yaşlanmaq, qocalmaq; bir işdə böyük təcrübə qazanmaq; ~ saqqal ağartmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇI-SAQQALI BİR-BİRİNƏ QARIŞMAQ

  səliqəsiz, pinti, dalğın halda olmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇI TOPUĞUNU DÖYMƏK

  hörükləri uzun olmaq, saçını uzatmaq.

  Tam oxu »
 • SAÇINA DƏN DÜŞMƏK

  bax: dən düşmək.

  Tam oxu »
 • SAÇINI SÜPÜRGƏ ELƏMƏK

  qayğısına qalmaq, əziyyətini çəkmək, sevdiyi və hörmət etdiyi bir insana diqqət və qayğı ilə yanaşmaq

  Tam oxu »
 • SAÇININ BİRİNİ AĞ, BİRİNİ QARA HÖRMƏK

  həyat yoldaşını tez itirsə də, çətinlik və məhrumiyyətlərə dözərək namus və qeyrətlə yaşamaq; ~ bir üzü qız, bir üzü gəlin olmaq

  Tam oxu »
 • SAÇYOLDUYA ÇIXMAQ

  bərk dalaşmaq, dava etmək, bir-birinin saçını yolmaq (adətən, qadınlar haqqında işlədilən ifadə).            

  Tam oxu »
 • SAĞ CANA HƏSRƏT QALMAQ

  tez-tez xəstələnmək; ~ döşəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏL

  ən yaxın və etibarlı adam, köməkçi, sirdaş, dost.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏLİM BAŞINA

  özünə qismət olan yaxşı bir şeyi, xoş günü başqası üçün də arzulayarkən işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAĞ ƏLİYLƏ SOL QULAĞINI QAŞIMAQ (GÖSTƏRMƏK)

  qısa, kəsə yolu qoyub uzaq yolla getmək, asan yolu qoyub çətin yolla getmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ QULAĞINDAN ALIB SOL QULAĞINDAN VERMƏK (ÖTÜRMƏK)

  bax: bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək).

  Tam oxu »
 • SAĞ-SOLUNA GÖZ GƏZDİRMƏK

  diqqətlə baxmaq, ehtiyatlı olmaq, hər tərəfə nəzər yetirmək, hər tərəfi gözdən keçirmək.

  Tam oxu »
 • SAĞ-SOLUNU TANIMAMAQ

  heç kimi saymamaq, özünü təkəbbürlü aparmaq.

  Tam oxu »
 • SAĞA-SOLA ƏSMƏK

  bir qərara gələ bilməmək, tərəddüd etmək, əvvəlki qərarından imtina etmək; verdiyi sözdən boyun qaçırmaq

  Tam oxu »
 • SAĞA-SOLA SƏPƏLƏMƏK (SOVURMAQ)

  pulu, malı, dövləti əbəs yerə dağıtmaq, puç etmək, bədxərc olmaq, israfçılıq eləmək.

  Tam oxu »
 • SAĞINA-SOLUNA KEÇMƏK

  yaltaqlanmaq, rəğbətini qazanmağa çalışmaq.

  Tam oxu »
 • SAĞLIĞINDA KOR FATMA, ÖLƏNDƏ BADAMGÖZLÜ

  birisinin öləndən sonra hədsiz təriflənməsinə istehzalı münasibət bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAĞMAL İNƏK

  uzun müddət biri üçün gəlir yeri, qazanc mənbəyi olan pullu adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • SAHİB ÇIXMAQ

  yiyəlik etmək, qorumaq, qədrini bilmək, himayə etmək, qayğı və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək.

  Tam oxu »
 • SAHMANA DÜŞMƏK

  işləri yoluna, qaydasına düşmək.

  Tam oxu »
 • SAHMANA SALMAQ

  səliqə yaratmaq, hər şeyi öz yerində düzgün yerləşdirmək; ~ qaydaya salmaq.

  Tam oxu »
 • SAKİT DURMAMAQ (OTURMAMAQ)

  bax: dinc durmamaq (oturmamaq).

  Tam oxu »
 • SAQQAL AĞARTMAQ

  bir işdə uzun müddət işləyib böyük təcrübə qazanmaq, bir işi hamıdan yaxşı bilmək, bacarmaq; ~ saç-saqqalını ağartmaq

  Tam oxu »
 • SAQQAL DALINCA GEDİB BIĞI DA QOYUB GƏLMƏK

  nəsə əldə etməyə çalışdığı halda daha da ziyana düşmək; ~ qaş düzəltdiyi yerdə vurub göz çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • SAQQAL TƏRPƏTMƏK

  xahiş etmək, sözünü demək.

  Tam oxu »
 • SAQQALA SALAM VERMƏMƏK

  dan. saymamaq, hesablaşmamaq.

  Tam oxu »
 • SAQQALI ƏLƏ VERMƏK

  başqasının təsiri altına düşmək, başqasının iradəsinə tabe olmaq (əsasən, ailədə söz sahibi olmayan kişi haqqında işlədilən ifadə)

  Tam oxu »
 • SAQQALIM YOXDUR, SÖZÜM ÖTMÜR

  dediyi sözün, fikir və təklifin doğru çıxmasından ruhlanan, amma bunların vaxtında nəzərə alınmamasından narazı qalan  adamın işlətdiyi ifadə

  Tam oxu »
 • SAQQALINA DƏN DÜŞMƏK

  bax: dən düşmək.

  Tam oxu »
 • SAQQALINDA BİR TÜK QOYMAMAQ

  bərk dalaşmaq, saqqalını yolmaq.

  Tam oxu »
 • SAQQALINI DƏYİRMANDA AĞARTMAQ

  qocaldığı halda heç bir şey öyrənməmək, təcrübəsiz olmaq.

  Tam oxu »
 • SAQQALININ ALTINDAN KEÇMƏK

  bax: bığının altından keçmək.

  Tam oxu »
 • SAQQALLI UŞAQ

  yaşlansa da, uşaq ağlında olan, özünü uşaq kimi aparan, yaşına uyğun һәrәkәt etmәyәn yaşlı adamlar haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • SAQQIZ ÇEYNƏMƏK

  boş-boş söhbət etmək, heç bir faydalı işlə məşğul olmamaq.

  Tam oxu »
 • SAQQIZ OĞURLUĞUNA GETMƏK

  birinin yanına gedib rəyini bilməyə, fikrini öyrənməyə, razılığını almağa çalışmaq.

  Tam oxu »
 • SAQQIZINI OĞURLAMAQ

  tovlayıb aldatmaq; qılığına girib özünə tərəf çəkmək; ~ təsiri altına salmaq, razılıq almaq.

  Tam oxu »
 • SALAM VERDİK, BORCLU ÇIXDIQ

  xoş üz göstərən adamın üzərinə ağır öhdəliklər qoyularkən işlətdiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • SALAM VERDİK, ZİBİLƏ DÜŞDÜK

  bax: salam verdik, borclu çıxdıq.

  Tam oxu »
 • SALAMAT YER QOYMAMAQ

  tamamilə korlamaq, yararsız hala salmaq; döymək, əzişdirmək; ~ xəşilə döndərmək.

  Tam oxu »
 • SAMAN ALTINDAN SU YERİTMƏK

  zahirən sakit, fəaliyyətsiz görünsə də, gizlində öz işlərini görmək; altdan-altdan ara qarışdırmaq; ~ əriştə kəsmək (doğramaq), çöp altında dəyirman t

  Tam oxu »
 • SAMAN ÇÖPÜNDƏN YAPIŞMAQ

  çətin vəziyyətdən çıxa bilmək, qurtulmaq üçün ən kiçik şeyə belə əl atmaq.

  Tam oxu »
 • SAMAN ÇÖPÜNƏ ƏL ATMAQ

  bax: saman çöpündən yapışmaq.

  Tam oxu »
 • SAMAN TAYASINDA İYNƏ AXTARMAQ

  tapılması mümkün olmayan bir şeyi aramaq; çox çətin işə girişmək; ~ qaranlıqda iynə axtarmaq.

  Tam oxu »