Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KAĞIZ ÜZƏRİNDƏ QALMAQ

  əməl olunmamaq, reallaşmamaq, yerinə yetirilməmək; ~ havada qalmaq.

  Tam oxu »
 • KAĞIZI QARA YAZILMAQ

  gənc yaşında ölmək, həyatdan nakam köçmək.

  Tam oxu »
 • KAİNATINA ÇIXMAQ (ÇATMAQ)

  bir işin axırına çıxmaq, bir şeyi axıra kimi öyrənmək, dəqiqləşdirmək, aydınlaşdırmaq; ~ kökünə çatmaq (yetmək)

  Tam oxu »
 • KAL ARMUD

  yarımçıq, qeyri-yetkin, bişməmiş, çiy adam.

  Tam oxu »
 • KAM ALMAQ

  məqsədinə çatmaq, istək və arzusuna nail olmaq; ~ murad almaq.

  Tam oxu »
 • KAMALA ÇATMAQ (YETMƏK)

  kamilləşmək, zəkalı olmaq, yetkinləşmək; ~ ərsəyə  çatmaq (yetmək).

  Tam oxu »
 • KAMERAYA DÜŞMƏK

  bax: radara düşmək.

  Tam oxu »
 • KAMINA ÇƏKMƏK

  udmaq (adətən, nağıllarda əjdahaya aid edilən ifadə).

  Tam oxu »
 • KANDARI YAĞIR ELƏMƏK

  bir yerə hədsiz çox gedib-gəlmək.

  Tam oxu »
 • KANDARINA AYAQ BASMAMAQ

  bir yerə gedib-gəlməmək, qapısını açmamaq, uzaq gəzmək, həndəvərinə getməmək; ~ kənar gəzmək (dolanmaq)

  Tam oxu »
 • KAR AŞMAMAQ

  faydası, xeyri olmamaq, bir işə yaramamaq.

  Tam oxu »
 • KAR SALMAQ

  təsir etmək, getdikcə təsirini göstərmək.

  Tam oxu »
 • KARA GƏLMƏK (YETMƏK)

  bax: karına gəlmək.

  Tam oxu »
 • KARDAN DÜŞMƏK

  yararsız hala gəlmək, effekti olmamaq; qocalmaq, zəifləmək; ~ heydən düşmək, zırdan düşmək.

  Tam oxu »
 • KARIN KÖNLÜNDƏKİ

  şəraitdən asılı olmayaraq yalnız əvvəlcədən öz beynində tutduğu niyyət barədə düşünən, buna uyğun danışan və hərəkət edən insanlar haqqında işlədilən

  Tam oxu »
 • KARINA GƏLMƏK

  gərəkli, yararlı olmaq, köməyi, xeyri dəymək; ~ işə yaramaq.

  Tam oxu »
 • KARVAN BAĞLAMAQ

  sıraya düzülmək, dəstə düzəltmək.

  Tam oxu »
 • KARVAN YÜKÜNÜ MƏNZİLƏ ÇATDIRMAQ

  yaşlanmaq, qocalmaq, bir ömür yaşamaq.

  Tam oxu »
 • KASIBLIĞIN DAŞINI ATMAQ

  varlanmaq, qazanc əldə etmək, kasıblıqdan qurtulmaq; ~ ehtiyacdan çıxmaq, ehtiyacdan qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • KASIBLIĞIN ÜZÜ QARA OLSUN

  imkansızlıq, yoxsulluq və ehtiyac içərisində yaşamağı bildirmək üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK

  mənasız, nəticəsi olmayan faydasız işlə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT

  rəva bilinmədiyi halda nəyi isə öz vəsaiti hesabına əldə edən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇƏL SUYA GETMƏZ

  “məni heç cür aldada bilməzsən”, “razılaşmaram” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇİ AĞACA ÇIXANDA

  heç vaxt; ~ dəvənin quyruğu yerə dəyəndə, qum göyərəndə.

  Tam oxu »
 • KEÇİ CAN HAYINDA, QƏSSAB PİY AXTARIR

  çətin vəziyyətə düşmüş adamdan bir şey istəyərkən işlədilən ifadə; ~ mən nə haydayam, sən nə hayda.

  Tam oxu »
 • KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ

  1. Bir şeyi dəyər-dəyməzinə, çox ucuz qiymətə satmaq.  2. Yaxın adamına, mənsub olduğu düşərgəyə xəyanət etmək

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ DAĞILMAQ

  qəzəbi, hirsi soyumaq; ~ cini yatmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ GƏLMƏK

  birdən-birə kefi pozulmaq, hər şeydən qıcıqlanmaq, əsəbi və gərgin olmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİLƏRİ SUDAN KEÇİRTMƏK

  bir bəlanın içindən qəzasız, itkisiz qurtulmaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİ BOSTANA BURAXMAQ

  zərər vurmaq, sıradan çıxarmaq, korlamaq; acgözlük etmək, əlinə keçəni qamarlamaq.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİ KEÇİ, QOYUNU QOYUN AYAĞINDAN ASMAQ

  hərəni öz əməlinə, işinə görə qiymətləndirmək.

  Tam oxu »
 • KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR

  havanın hədsiz dərəcədə soyuq, şaxtalı olduğunu bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • KEÇMİŞİ QURDALAMAQ

  nə vaxtsa olmuş, yaddan çıxmış bir hadisəni, xüsusən  nöqsanları axtarıb araşdırmaq; ~ köhnə küllükləri eşələmək, köhnə palan içi sökmək (eşmək)

  Tam oxu »
 • KEF ÇƏKMƏK

  vaxtını əyləncələrə, içki məclislərinə, eyş-işrətə sərf etmək, dərd-qəmdən uzaq olmaq; ~ kefini sürmək

  Tam oxu »
 • KEF VERMƏK

  nəşələndirmək, şənləndirmək, əyləndirmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ AÇILMAQ

  şadlanmaq, əhvalı yaxşılaşmaq; ~ aynası açılmaq, könlü açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi durmaq (gəlmək), kefi kökəlmək, nəşəsi durulmaq

  Tam oxu »
 • KEFİ ALA BULUDA QALXMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ ALÇI DURMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ DOXSAN DOQQUZ VURMAQ

  şadlanmaq, əhvalı yüksəlmək, əhvali-ruhiyyəsi yüksək səviyyəyə çatmaq; ~ kefi ala buluda qalxmaq, kefi durmaq (gəlmək), kefi kökəlmək, kefi fıştırıq ç

  Tam oxu »
 • KEFİ DURMAQ (GƏLMƏK)

  həvəslənmək, yüksək əhvalda olmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi istəmək, kefi kökəlmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ FIŞTIRIQ ÇALMAQ

  bax: kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ İSTƏMƏK

  arzulamaq, arzusunda olmaq; ~ ürəyi istəmək, kefi durmaq (gəlmək).

  Tam oxu »
 • KEFİ KORLANMAQ (POZULMAQ)

  dilxor olmaq; ~ əhvalı pozulmaq, nəşəsi qaçmaq.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖK

  şad, nəşəli, şən; ~ kefi saz, kefi kök, damağı çağ.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖK, DAMAĞI ÇAĞ

  bax: kefi kök.

  Tam oxu »
 • KEFİ KÖKƏLMƏK

  şadlanmaq; ~ kefi açılmaq, kefi alçı durmaq, kefi gəlmək.

  Tam oxu »
 • KEFİ SAZ

  bax: kefi kök.

  Tam oxu »
 • KEFİNDƏN QALMAMAQ

  daim kef, nəşə içərisində yaşamaq, heç nəyi vecinə almamaq.

  Tam oxu »
 • KEFİNƏ DƏYMƏK (TOXUNMAQ)

  inciməsinə səbəb olmaq, incitmək; ~ qəlbinə dəymək (toxunmaq), kefinə soğan doğramaq, qanını qaraltmaq

  Tam oxu »
 • KEFİNƏ SOĞAN DOĞRAMAQ

  dilxor etmək; ~ qanını qaraltmaq, kefinə dəymək (toxunmaq), burnundan gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »