Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • EFİRƏ QOŞULMAQ

  televiziya və ya radio verilişində iştirak etmək; hava telefonu ilə danışmaq.

  Tam oxu »
 • EHTİYACDAN ÇIXMAQ

  bax: ehtiyacdan qurtarmaq.

  Tam oxu »
 • EHTİYACDAN QURTARMAQ

  sıxıntıdan qurtulmaq; ~ kasıblığın daşını atmaq.

  Tam oxu »
 • EHTİYAT GÖRMƏK

  1. Bayram, qonaqlıq, toy və s. üçün hazırlıq etmək.  2. Dar gün üçün ərzaq, pul və s. toplamaq.

  Tam oxu »
 • EHTİYATI ƏLDƏN VERMƏMƏK (BURAXMAMAQ)

  ehtiyatlı, tədbirli olmaq, hər bir ehtimala qarşı tədbir görmək; ~ itlə dostluq edib çomağı yerə qoymamaq

  Tam oxu »
 • EL YOLU İLƏ GETMƏK

  adət-ənənələrə uyğun hərəkət etmək, qəbul olunmuş adət-ənənələrdən kənara çıxmamaq.

  Tam oxu »
 • ELÇİ DÜŞMƏK

  1. Qız almaq üçün gedib-gəlmək, elçilik etmək.  2. Kimisə bir işə razı salmaq üçün təkid etmək.

  Tam oxu »
 • ELÇİ ELÇİ ÜSTÜNDƏN GƏLMƏK

  bir qıza bir neçə elçi gəlmək, elçiləri çox olmaq.

  Tam oxu »
 • ELÇİ SALMAQ

  kiminsə yanına xahiş üçün vasitəçi göndərmək; bir işin yoluna qoyulması üçün davamlı xahiş etmək, cəhd göstərmək

  Tam oxu »
 • ELƏ-BELƏ BAXMAQ

  əhəmiyyətsiz bir şey kimi, qeyri-ciddi, sayğısız yanaşmaq, mənasız hesab etmək.

  Tam oxu »
 • ELƏ BİL QURBAĞA GÖLÜNƏ DAŞ ATDILAR

  hədsiz səs-küydən, qarışıqlıqdan sonra birdən-birə yaranmış sükut haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ELİN DİLİNƏ DÜŞMƏK

  bax: dilə-dişə düşmək.

  Tam oxu »
 • ELİN DİLİNƏ SALMAQ

  bax: dilə-dişə salmaq.

  Tam oxu »
 • ELM DƏRYASI

  çox bilikli, zəkalı; ~ ağıl dəryası.

  Tam oxu »
 • ENƏ VERMƏK

  kökəlmək, ətlənmək; ~ eni ilə uzunu bir olmaq.

  Tam oxu »
 • ENİ İLƏ UZUNU BİR OLMAQ

  hədsiz dərəcədə kökəlmək, piylənmək; ~ enə vermək.

  Tam oxu »
 • ENİNƏ-UZUNUNA ÖLÇMƏK

  boş-boşuna gəzmək, faydasız, lazımsız işlərlə məşğul olmaq, veyillənmək.

  Tam oxu »
 • ENİNƏ YEYİB UZUNUNA GƏZMƏK

  özünü işə verməmək, dərd-qəm bilməmək, başqalarının hesabına kef çəkmək.

  Tam oxu »
 • ERKƏK ƏNCAMƏ

  Əncamənin qapı açılıb-örtüləndə çərçivədə hərəkətsiz duran hissəsi.

  Tam oxu »
 • ERKƏK TÜKƏZBAN

  kişi təbiətli, özünü kişi kimi aparan, kişi ədalı, incə davranmayan qadın haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ERKƏKSƏN DƏ DOĞ, DİŞİSƏN DƏ

  “mən nə deyirəmsə, o da olacaq”, “nə olursa olsun, mən deyəni etməlisən” mənalarında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • ESTAFETİ QƏBUL ETMƏK

  başlanmış bir işi ələ alaraq davam etdirmək.

  Tam oxu »
 • EŞQ ODUNA DÜŞMƏK

  aşiq olmaq, sevmək; ~ eşq oduna yanmaq.

  Tam oxu »
 • EŞQ ODUNA YANMAQ

  bax: eşq oduna düşmək.

  Tam oxu »
 • EŞQƏ DÜŞMƏK

  1. Aşiq olmaq, vurulmaq, sevmək.  2. Hədsiz dərəcədə bir şeyin həvəsində, həsrətində, arzusunda olmaq

  Tam oxu »
 • EŞQƏ GƏLMƏK

  həvəslənmək, coşmaq, ruhlanmaq; ~ ilhama gəlmək, vəcdə gəlmək, cuşa gəlmək.

  Tam oxu »
 • EŞQƏ SALMAQ

  sevməsinə, aşiq olmasına səbəb olmaq, özünə aludə etmək; ~ könlünü ovlamaq.

  Tam oxu »
 • EŞQİ BAŞINA (TOPUĞUNA) VURMAQ

  dəlicəsinə sevmək, vurulmaq; ~ məcnuna dönmək.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏK HƏMİN EŞŞƏKDİR, ÇULUNU DƏYİŞİB

  xarici görünüşü dəyişən, lakin daxilən, mənən inkişaf etməyən, kobud və axmaq adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • EŞŞƏK NAXIRDA BAŞ SAYILMIR

  heç bir hörməti, nüfuzu olmayan, sayılmayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏK NƏ BİLİR XURMANIN DADINI

  bax: eşşək nə bilir zəfəran nədir.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏK NƏ BİLİR ZƏFƏRAN NƏDİR

  axmaq, qanmaz, yaxşı ilə pisə fərq qoya bilməyən adam haqqında işlədilən ifadə; eşşək nə bilir xurmanın dadını

  Tam oxu »
 • EŞŞƏKDƏN YIXILIB HOŞ-HOŞDAN ƏL ÇƏKMƏMƏK

  məğlub olsa da, özünü o yerə qoymamaq; ~ özünü tox tutmaq, özünü sındırmamaq.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYƏ GÜCÜ ÇATMIR, PALANI DÖYÜR

  güclüdən qorxub gücsüzün yaxasından yapışmaq, güclünün qisasını fağırdan almaq, gücünü gücsüzə göstərmək; ~ eşşəyi qoyub palanı toqqaşdamaq

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYƏ TƏRS MİNDİRMƏK

  rüsvay etmək, biabırçı hala salmaq.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYİ QOYUB PALANI TOQQAŞDAMAQ

  bax: eşşəyə gücü çatmır, palanı döyür.

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYİ ÖLMƏK

  vəzifəsini, səlahiyyətlərini itirmək, sonu çatmaq; ~ işi bitmək, kəlmeyi-şəhadəti oxunmaq, zurnası çalınmaq, kitabı bağlanmaq

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYİM ÖLÜB, BAŞI QIZILDAN

  dəyəri, hörməti olmayan birinə öləndən sonra həddindən artıq dəyər verilməsinə münasibətdə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • EŞŞƏYİN DAL AYAĞI

  vulqar. kobud, tərbiyəsiz, yaramaz adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ETİBARDAN DÜŞMƏK

  1. Dəyərini, nüfuzunu, etibarını itirmək, etibar edilməmək, əvvəlki kimi mötəbər olmamaq; ~ nüfuzdan düşmək

  Tam oxu »
 • ETİBARLI ƏLLƏRDƏ OLMAQ

  bir insanın (dəstənin, qrupun və s.) himayəsində olmaq, bir kəsin və ya bir şeyin salamat, təhlükəsiz qalmasına tam güvənmək

  Tam oxu »
 • ETİMAD GÖSTƏRMƏK

  inanmaq, etibar etmək.

  Tam oxu »
 • EV BİZİM, SİRR BİZİM

  gizli qalmalı olan söz, iş haqqında deyilən ifadə; ~ bir daş altda, bir daş üstdə.

  Tam oxu »
 • EV DUSTAĞI

  evdən kənara çıxmağa icazə verilməmək, evdə saxlanılmaq.

  Tam oxu »
 • EV-EŞİK YİYƏSİ (SAHİBİ) OLMAQ

  evlənmək, ailə qurmaq, ata-anadan ayrılaraq müstəqil yaşamaq.

  Tam oxu »
 • EV YIĞMAQ

  qazandığı pulun qədrini bilmək, pulunu ora-bura dağıtmamaq, sağa-sola xərcləməmək, yığıcı olmaq, bədxərc olmamaq

  Tam oxu »
 • EV YIXMAQ

  birinə pislik etmək, bədbəxt etmək.

  Tam oxu »
 • EVDƏ BİŞMƏYİB, QONŞUDAN GƏLMƏYİB

  ilk dəfə görülən, haqqında  təsəvvür, məlumat olmayan bir şey haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • EVDƏ XORUZ, BAYIRDA (ÇÖLDƏ) FƏRƏ

  evdə hər kəsə ağalıq edən, ancaq bayırda səsi çıxmayan, söz deməyə qorxan adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • EVDƏ QALMAQ

  ərə getməmiş qız haqqında deyilən ifadə; ~ yurdda qalmaq.

  Tam oxu »