Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • DABAN ALMAQ

  yüyürüb getmək, uzaqlaşmaq; ~ dabanına tüpürmək.

  Tam oxu »
 • DABAN DÖYMƏK

  bir yerə dəfələrlə gedib-gəlmək; ~ ayaq döymək.

  Tam oxu »
 • DABAN SAXLAMAMAQ

  dayanmadan, dincini almadan getmək.     

  Tam oxu »
 • DABANI BƏRKİTMƏK

  getməyə, yola düşməyə hazırlaşmaq.

  Tam oxu »
 • DABANI GETMƏK

  hədsiz çox gəzmək, uzun məsafə qət etmək, piyada gəzməkdən yorulmaq.

  Tam oxu »
 • DABANINA DAŞ DƏYMƏK

  yubanmaq, gecikmək, ləngimək.

  Tam oxu »
 • DABANINA TÜPÜRMƏK

  qaçmaq, yerindən sürətlə götürülmək, yüyürüb getmək; ~ daban almaq.

  Tam oxu »
 • DABANLARI AĞARMAQ

  yorulmaq.

  Tam oxu »
 • DABBAĞDA GÖNÜNƏ BƏLƏD OLMAQ

  bir adamın keçmişinə və hər cür gizli işlərinə bələd olmaq, iç üzünü bilmək.

  Tam oxu »
 • DAD ÇƏKMƏK

  şikayətlənmək, narazılıq etmək, dad eləmək.

  Tam oxu »
 • DAD YARIMÇIQ ƏLİNDƏN

  işi başlayıb sona çatdırmayan, hazırlıqsız və səhlənkar adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • DADA ÇATMAQ

  köməyinə yetişmək; ~ haraya çatmaq (yetişmək).

  Tam oxu »
 • DADA GƏTİRMƏK

  dadlı, ləzzətli etmək.

  Tam oxu »
 • DADANMISAN DOLMAYA, O DA BİR GÜN OLMAYA

  rahat yaşamağa öyrənmiş bir adamın sonradan ağır vəziyyətə düşə biləcəyi ilə bağlı işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • DADI DAMAĞINDA QALMAQ

  unutmamaq, yaddan çıxarmamaq, daim xatırlamaq; ~ dadı damağından getməmək (çıxmamaq).

  Tam oxu »
 • DADI DAMAĞINDAN GETMƏMƏK (ÇIXMAMAQ)

  bax: dadı damağında qalmaq.

  Tam oxu »
 • DADI-DUZU QAÇMAQ

  bax: dadı qaçmaq.

  Tam oxu »
 • DADI HEÇ YANA ÇATMAMAQ

  heç kimdən kömək ala bilməmək, köməksiz qalmaq, əli heç yana yetməmək.

  Tam oxu »
 • DADI QAÇMAQ

  əvvəlki yaxşı bir şeydən əsər-əlamət qalmamaq, maraq kəsb etməmək, bayağılaşmaq, ləzzəti, özəlliyi itmək; ~ ləzzəti getmək (qaçmaq), duzu qaçmaq, dadı

  Tam oxu »
 • DAĞ AŞIRMAQ

  başlanmış böyük bir işi sona çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • DAĞ BAŞINA ÇIXARMAQ (QALDIRMAQ)

  həddən artıq şişirtmək; tərifləmək, öymək.

  Tam oxu »
 • DAĞ ÇƏKMƏK (BASMAQ)

  ağır mənəvi zərbə vurmaq, yandırıb-yaxmaq, əzab vermək.

  Tam oxu »
 • DAĞ ELƏMƏK

  işi, məsələni əvvəlcədən razılaşdırmaq, tədbirli olmaq, bütün mübahisəli məsələləri aydınlaşdırmaq; ~ işi bişirmək, yoluna qoymaq

  Tam oxu »
 • DAĞA-DAŞA DÜŞMƏK

  gümanı gələn hər yeri gəzmək, axtarmaq.      

  Tam oxu »
 • DAĞA-DAŞA SALMAQ

  əsas məsələdən yayındırmaq, yanıltmaq, aldatmaq; ~ iz azdırmaq.

  Tam oxu »
 • DAĞA DIRMAŞDIRMAQ

  sıxışdırmaq, sınağa çəkmək; ~ əziyyət vermək.

  Tam oxu »
 • DAĞA ƏL ATSA, YERİNDƏN QOPARAR

  çox güclü, iricüssəli adam barədə deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • DAĞARCIĞI ÇUVALA TAY ELƏMƏK

  böyüklərlə bir səviyyədə tutmaq, nüfuzu olmayan bir kəsi hörmətli, ləyaqətli bir şəxslə eyniləşdirmək, bərabər tutmaq

  Tam oxu »
 • DAĞARCIĞINI BOŞALTMAQ

  ürəyində olanları açıb demək.

  Tam oxu »
 • DAĞARCIQ ÇUVALDAN BÖYÜK OLUB

  daha ləyaqətliləri qoyub heç nə ilə fərqlənməyən birisinə dəyər və səlahiyyət verildikdə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • DAĞDAN AĞIR

  sayılıb-seçilən, hörmətli, izzətli.

  Tam oxu »
 • DAĞDAN GƏLİB BAĞDAKINI QOVMAQ

  özünə aid olmayan bir şeyə sonradan zorakılıq və haqsızlıqla sahib çıxmaq; ~ yersiz gəldi, yerli, qaç

  Tam oxu »
 • DAĞI ARANA, ARANI DAĞA DAŞIMAQ (APARMAQ)

  bax: aranı dağa, dağı arana daşımaq.

  Tam oxu »
 • DAĞI DAĞ ÜSTƏ QOYMAQ

  çox böyük, ağır bir işin öhdəsindən gəlmək, hünər göstərmək.

  Tam oxu »
 • DAĞINA BAXIB QAR VERMƏK

  işi, əməli necədirsə, həyatı da elə olmaq.

  Tam oxu »
 • DAXMA QARALTMAQ

  yaşamaq üçün kiçik ev-eşik düzəltmək.

  Tam oxu »
 • DAL-QABAQ VURMAQ

  dolaşıq danışmaq, nə dediyinin fərqində olmamaq.

  Tam oxu »
 • DAL QAPIDAN ÖTÜRMƏK

  1. Gizlicə qaçırmaq, aradan çıxarmaq.  2. Bir şeyi gizlicə, əlaltından satmaq, oğurlamaq.

  Tam oxu »
 • DALA ATMAQ

  1. Geri qalmağa səbəb olmaq, gecikdirmək, ləngitmək.  2. Qənaət edib saxlamaq, yığmaq, gələcək üçün maddi ehtiyat toplamaq

  Tam oxu »
 • DALA DURMAQ

  1. İştirak etməkdən boyun qaçırmaq, özünü kənara çəkmək, iştirak etməmək.  2. Sözünü geri götürmək; ~ geri vermək

  Tam oxu »
 • DALA DÜŞMƏK

  bax: geri düşmək.

  Tam oxu »
 • DALA GETMƏK

  getdikcə zəifləmək, pisləşmək; ~ geri getmək.

  Tam oxu »
 • DALAĞI SANCMAQ

  şübhələnmək, ehtiyatlanmaq; ~ ürəyinə dammaq, dilini dişləmək.

  Tam oxu »
 • DALANA DİRƏNMƏK

  hər hansı məsələnin həllinin çətinə düşməsi, qəlizləşməsi;  ~ düyünə düşmək, yoxuşa dirənmək.

  Tam oxu »
 • DALDAN ATILAN DAŞ

  gecikmiş, vaxtında, məqamında olmayan tədbir.

  Tam oxu »
 • DALI DAĞA SÖYKƏNMƏK

  arxalı-dayaqlı olmaq.

  Tam oxu »
 • DALINA BAXMADAN QAÇMAQ

  tələsik və birdəfəlik getmək.

  Tam oxu »
 • DALINA DÜŞMƏK

  1. Maraqlanmaq, təqib etmək, izləmək.  2. Əldə etməyə çalışmaq, bir şeyin qeydinə qalmaq.

  Tam oxu »
 • DALINA-QABAĞINA BAXMAMAQ

  ehtiyatlı olmamaq, hərtərəfli yoxlamamaq, götür-qoy etməmək; ~ dalını-qabağını düşünməmək.

  Tam oxu »
 • DALINA MİNDİRMƏK

  çox üz vermək, qudurtmaq.

  Tam oxu »