Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • UCA TUTMAQ

  yüksək qiymətləndirmək; ~ hörmətini saxlamaq (gözləmək).

  Tam oxu »
 • UCU-BUCAĞI GÖRÜNMƏMƏK

  geniş, ucsuz-bucaqsız  ərazini əhatə etmək, sayı-hesabı bilinməmək.

  Tam oxu »
 • UCUNDAN TUTUB UCUZLUĞA GETMƏK

  deyilmiş sözü uzun-uzadı yozaraq yersiz, mənasız fikirlər söyləmək, uzunçuluq eləmək; ~ sözdən söz çıxartmaq, sözü uzatmaq, sözü çürütmək, sözdən yapı

  Tam oxu »
 • UCUZ ƏTİN ŞORBASI

  az məsrəflə və asan başa gəlmiş bir şey.

  Tam oxu »
 • UCUZ TUTMAQ

  qiymətləndirməmək, nəzərə almamaq, saymamaq, lazımi dəyəri verməmək.

  Tam oxu »
 • UÇAN QUŞA BORCU OLMAQ

  çox insana borcu olmaq.

  Tam oxu »
 • UÇMAĞA QANADI OLMAMAQ

  hədsiz dərəcədə sevinmək, şad olmaq, fərəhlənmək; ~ yerə-göyə sığmamaq.

  Tam oxu »
 • UÇULU EVİN DİRƏYİDİR

  bax: yıxılı evin dirəyidir.

  Tam oxu »
 • UÇURUMA GETMƏK

  təhlükəli həddə yaxınlaşmaq.

  Tam oxu »
 • UDQUNMAĞA VAXT TAPMAMAQ

  işi çox olmaq, vaxtı olmamaq; ~ başını qaşımağa vaxtı olmamaq, işi başından aşmaq.

  Tam oxu »
 • UF DEMƏDƏN

  vecinə almadan, saymazyana, insafsızcasına.

  Tam oxu »
 • UF DEMƏMƏK

  heyifsilənməmək, yazığı gəlməmək, rəhm etməmək.

  Tam oxu »
 • UĞURUNA ÇIXMAQ (GƏLMƏK)

  təsadüfən yaxşı, ya pis bir şeylə rastlaşmaq; ~ bəxtinə çıxmaq (düşmək).

  Tam oxu »
 • UĞURUNA XEYİR ÇIXMAQ

  işi istədiyi kimi getmək, işi uğurlu, avand olmaq; ~ işi düz gətirmək, bəxti gətirmək.

  Tam oxu »
 • ULDUZ SAYDIRMAQ

  gecə yatmağa qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ULDUZLARI BARIŞMAMAQ

  ünsiyyət qura bilməmək, mehriban olmamaq, bir-biri ilə dil tapmamaq, yola getməmək, xasiyyətləri tutmamaq

  Tam oxu »
 • ULDUZU BATMAQ

  işləri yolunda getməmək; hörməti, etibarı itmək, əvvəlki etibarı qalmamaq; ~ nüfuzdan düşmək, gözdən düşmək

  Tam oxu »
 • ULDUZU BİR OLMAQ

  bax: kəbinləri göydə kəsilmək.

  Tam oxu »
 • ULDUZU DOĞMAQ

  bax: ulduzu parlamaq.

  Tam oxu »
 • ULDUZU PARLAMAQ

  məşhurlaşmaq, uğur, müvəffəqiyyət qazanmaq; ~ bəxti açılmaq.

  Tam oxu »
 • ULDUZU ÜZÜNƏ GÜLMƏK

  dan. şanslı olmaq; ~ bəxti üzünə gülmək, ulduzu doğmaq.

  Tam oxu »
 • UN ÇUVALINA TAY OLMAQ

  evdə qalmaq, qarımaq, tək qalmaq.

  Tam oxu »
 • UNU ƏLƏNİB, XƏLBİRİ GÖYDƏ FIRLANIR

  bax: ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır.

  Tam oxu »
 • USTA TƏRPƏNMƏK

  vəziyyəti duymaq, vaxtında, cəld və ağıllı hərəkət etmək; qabaqlayıcı tədbir görmək.

  Tam oxu »
 • UŞAĞA QALMAQ

  hamilə olmaq; ~ ikicanlı olmaq, boynuna uşaq düşmək.

  Tam oxu »
 • UŞAQ BAŞI ALDATMAQ

  boş vədlər vermək, real iş görməmək, aldatmaq.

  Tam oxu »
 • UŞAQ İŞİ TUTMAQ

  düşüncəsiz hərəkət etmək, qanmamaq.

  Tam oxu »
 • UTANIB YERƏ GİRMƏK

  bax: yerə girmək.

  Tam oxu »
 • UZAQ GETMƏK

  danışığında, hərəkətində ifrata varmaq; ~ həddini aşmaq.

  Tam oxu »
 • UZAQ GƏZMƏK

  oturub-durmamaq, görüşmək istəməmək, yoldaşlıq və dostluq etməmək; ~ yan gəzmək, gen gəzmək.

  Tam oxu »
 • UZAQ QAÇMAQ

  bax: uzaq gəzmək.

  Tam oxu »
 • UZAQDAN BAŞLAMAQ

  mətləbin üzərinə gec gəlmək.

  Tam oxu »
 • UZANAN ƏLİ KƏSMƏMƏK

  xoş niyyəti rədd etməmək, dostluq təklifini qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • UZUN ÇƏKMƏK (SÜRMƏK)

  çox davam etmək, uzanmaq, çox çəkmək.

  Tam oxu »
 • UZUN SÖZÜN QISASI

  xülasə, bir sözlə, müxtəsər, nəhayət.

  Tam oxu »
 • ÜÇ CÜT, BİR TƏK

  lap az; ~ iki cüt, bir tək.

  Tam oxu »
 • ÜÇ GÜN AZAR, BİR GÜN MƏZAR

  xəstə yatmaqdansa, ölmək daha yaxşıdır.

  Tam oxu »
 • ÜÇ QƏPİYƏ DƏYMƏZ

  bax: bir qara pula dəyməz.

  Tam oxu »
 • ÜÇ MİSQAL DİLİNİ QOYUB BİR BATMAN BAŞI İLƏ DANIŞIR

  söhbət zamanı suallara başı ilə cavab verən adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏ ALACAĞI YOX, BEŞDƏ VERƏCƏYİ

  işləri qaydasında gedən, heç kimdən asılılığı olmayan adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜFÜRSƏN, CANI ÇIXAR

  arıq, zəif, cansız adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜLGÜC ÜSTƏ YERİMƏK

  təhlükəli işə girişmək, riskli, qorxulu taktika seçmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİD BAĞLAMAQ (BƏSLƏMƏK)

  yaxşı bir şeyin olacağına inanmaq; birinə arxayın olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜMİD ÇIRAĞI YANDIRMAQ

  hər şeyin yaxşı olacağına inam oyatmaq; ~ ümid vermək.

  Tam oxu »
 • ÜMİD VERMƏK

  arzusunun, istəyinin həyata keçəcəyinə inandırmağa çalışmaq; gözlənilən bir şeyin gerçəkləşəcəyinə inam yaratmaq, əmin etmək, arxayın etmək; ~ ümid çı

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ BOŞA (PUÇA) ÇIXMAQ

  gözlədiyi olmamaq, arzusu reallaşmamaq, heç nəyə gümanı qalmamaq

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ DOĞRULMAQ

  arzusu, niyyəti və planları həyata keçmək, reallaşmaq.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ HƏR YERDƏN ÜZÜLMƏK

  tək, əlacsız və ümidsiz olmaq; ~ gözünü çəkmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ KƏSİLMƏK

  ümidsiz qalmaq, inamı olmamaq; ~ əli üzülmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ ÜZÜLMƏK

  çarəsiz, ümidsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək; ~ əlacı kəsilmək.

  Tam oxu »