Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • VAHİMƏ BASMAQ (GÖTÜRMƏK)

  bərk qorxmaq, vahimələnmək, xoflanmaq; ~ qorxuya düşmək, xof götürmək, vahiməyə düşmək.

  Tam oxu »
 • VAHİMƏYƏ DÜŞMƏK

  bax: vahimə basmaq (götürmək).

  Tam oxu »
 • VAHİMƏYƏ SALMAQ

  qorxutmaq.

  Tam oxu »
 • VAXT ALMAQ

  kimisə işdən ayırmaq, fikrini başqa tərəfə yönəltmək.

  Tam oxu »
 • VAXT İTİRMƏK

  vaxtını boş, səmərəsiz yerə sərf etmək.

  Tam oxu »
 • VAXT QAZANMAQ

  niyyətini həyata keçirmək, fürsət əldə etmək üçün zamandan bəhrələnmək; ~ vaxt udmaq, vaxtı uzatmaq.

  Tam oxu »
 • VAXT ÖLDÜRMƏK

  vaxtın tez keçməsi üçün boş bir şeylə məşğul olmaq; ~ başını qatmaq.

  Tam oxu »
 • VAXT UDMAQ

  bax: vaxt qazanmaq.

  Tam oxu »
 • VAXTI UZATMAQ

  bax: vaxt qazanmaq.

  Tam oxu »
 • VALI DƏYİŞMƏK

  mövzunu, söhbətin istiqamətini başqa tərəfə yönəltmək; ~ söz azdırmaq; davranışını, mövqeyini dəyişmək

  Tam oxu »
 • VAR-DÖVLƏTİ BAŞINDAN AŞMAQ

  pulu çox olmaq; ~ pula pul deməmək, pulunu balta kəsməmək.

  Tam oxu »
 • VAR-YOXDAN ÇIXMAQ

  əlində olan şeylərin hamısından məhrum olmaq, kasıblaşmaq; ~ qabıqdan çıxmaq, quru yerdə qalmaq.

  Tam oxu »
 • VAR-YOXUNU XORUZA YÜK ELƏMƏK

  bax: xoruza yükləmək.

  Tam oxu »
 • VARDAN-YOXDAN KEÇMƏK

  bax: varından-dövlətindən keçmək.

  Tam oxu »
 • VARFOLOMEY GECƏSİ

  günahsız insanların kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsini bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • VARINDAN-DÖVLƏTİNDƏN KEÇMƏK

  müəyyən məqsədə nail olmaq və ya hansısa problemi həll etmək üçün çoxlu pul xərcləmək, malını, pulunu əsirgəməmək; ~ vardan-yoxdan keçmək

  Tam oxu »
 • VARLIĞA NƏ DARLIQ

  var-dövlətinə güvənib bədxərclik edən adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • VAY HALINA!

  hədələmə, təhdidetmə məqamında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • VAY-ŞİVƏN QOPARMAQ (SALMAQ)

  çığır-bağır salmaq, fəryad etmək.

  Tam oxu »
 • VAYINA OTURMAQ

  yas tutmaq.

  Tam oxu »
 • VAYINI VERMƏK

  cəzalandırmaq, döymək, əzişdirmək; ~ payını vermək.

  Tam oxu »
 • VAZ KEÇMƏK

  imtina etmək, fikrini, qənaətini, qərarını dəyişmək; ~ fikrindən daşınmaq (dönmək), əl çəkmək.

  Tam oxu »
 • VECƏ GƏLMƏK

  lazım olmaq, faydalı olmaq, yaramaq; ~ kara gəlmək.

  Tam oxu »
 • VECİNƏ ALMAMAQ

  saymamaq, etina etməmək, hesablaşmamaq, çəkinməmək; ~ bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək)

  Tam oxu »
 • VEDRƏ BAĞLAMAQ

  dolamaq, haqqında pis danışmaq, gülüş hədəfinə çevirmək; ~ söz qoşmaq, araya qoymaq, süpürgə bağlamaq, lağa qoymaq, məsxərəyə qoymaq, ələ salmaq, zur

  Tam oxu »
 • VELOSİPED İCAD ETMƏK

  bax: Amerika açmaq.

  Tam oxu »
 • VETO QOYMAQ

  qadağan etmək, hər hansı bir işin icrasını dayandırmaq.

  Tam oxu »
 • VƏCDƏ GƏLMƏK

  həvəslənmək, şövqlənmək, ruhlanmaq; ~ cuşa gəlmək, ilhama gəlmək, eşqə gəlmək.

  Tam oxu »
 • VƏD VERMƏK

  məqsədə çatmaq üçün kimisə inandırmağa çalışmaq, aldatmaq, yalandan söz vermək.

  Tam oxu »
 • VƏDƏ VERMƏK

  vədələşmək.

  Tam oxu »
 • VƏDİNƏ XİLAF ÇIXMAQ

  verdiyi sözü yerinə yetirməmək; ~ sözünü tutmamaq, sözünün dalından qaçmaq, altından qaçmaq, əhdindən dönmək

  Tam oxu »
 • VƏLVƏLƏ SALMAQ

  həyəcan yaratmaq, səs-küy, qarışıqlıq salmaq; ~ çaxnaşma salmaq, qiyamət qoparmaq.

  Tam oxu »
 • VƏRƏQİ ÇEVRİLMƏK

  halı dəyişmək, pozulmaq, pərt olmaq; məyusluq keçirmək, peşman və ya narazı olmaq.

  Tam oxu »
 • VƏSAİT YATIRMAQ

  hər hansı məqsəd üçün pul xərcləmək, hər hansı layihəni maliyyələşdirmək; ~ pul qoymaq.

  Tam oxu »
 • VƏZ VERMƏK

  uzun-uzadı danışmaq; qızışdırmaq, beynini doldurmaq.

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏTDƏN ÇIXMAQ

  çətin, mürəkkəb situasiyadan qurtulmaq, çıxış yolu tapmaq.

  Tam oxu »
 • VİNTİ ÇATMAMAQ

  dan. hərdəmxəyal, səy, gic olmaq, ağıldankəm və havalı olmaq.

  Tam oxu »
 • VİRAN QALMAQ

  dağılmaq, məhv olmaq; ~ xaraba qalmaq, daşı daş üstə qalmamaq.

  Tam oxu »
 • VİRAN QOYMAQ

  dağıtmaq, məhv etmək; ~ yurduna su calamaq (ələmək), yurdunda turp əkmək, daşı daş üstə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • VİZİT VƏRƏQİ

  şəxsin, ölkənin və s.-nin tanınma simvolu, nəyinsə ən səciyyəvi cəhətlərini əks etdirən bir şey.

  Tam oxu »
 • VURDU DAŞA, ÇIXDI BAŞA

  hər şeyini itirən insanlar haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • VÜCUDA GƏTİRMƏK

  yaratmaq, canlandırmaq, düzəltmək.

  Tam oxu »
 • VÜCUDUNU TİTRƏTMƏK

  həyəcanlandırmaq, təsir etmək, sarsıtmaq.

  Tam oxu »
 • VÜSƏT ALMAQ

  sürətlə yayılmaq, genişlənmək.

  Tam oxu »
 • YA KEÇƏL HƏSƏN, YA HƏSƏN KEÇƏL

  müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • YA SƏNƏ VERƏN ALLAH, YA MƏNƏ

  açıq mübarizəyə çıxan adamın qarşı tərəfə hədə ilə işlətdiyi ifadə.

  Tam oxu »
 • YA ZƏLZƏLƏDƏN, YA VƏLVƏLƏDƏN

  hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • YABA İLƏ DOVĞA İÇMƏK

  faydası, səmərəsi olmayan işlə məşğul olmaq; ~ xəlbirlə su daşımaq.

  Tam oxu »
 • YADA DÜŞMƏK

  hafizədə, yaddaşda yenidən canlanmaq, xatırlanmaq.

  Tam oxu »
 • YADA SALMAQ

  xatırlamaq, hafizədə, yaddaşda canlandırmaq; ~ gözünün qabağına gəlmək (gətirmək), göz önünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək, ağlına gəlmək (gətirm

  Tam oxu »