GƏDA

f. 1) dilənçi, yolçu; 2) alçaq, mənliyi olmayan; 3) yoxsul, kasıb; 4) qul, kölə; 5) nökər, qulluqçu (kişi).

GƏCRƏFTAR
GƏDAHİMMƏT

Digər lüğətlərdə