GƏNCGÖFTAR

f. «xəzinə danışıqlı» m. şirin danışan, məlahətli danışığı olan.

GƏNCƏFƏ
GƏNCİNƏ