GAH-GAHI

bax gah-gah.
Əziziyəm, külahı; Götür başdan külahı; Oğul, böyüyəndə sal; Məni yada gah-gahı. (Bayatı).
Unutmayın aşığı; Yada salın gah-gahı. Sarı Aşıq.

GAH-GAH
GAHBAGAH

Digər lüğətlərdə