GAH₂

məh. bax büzmə 2-ci mənada.

Etimologiya

  • GAH Farscadır, bizdə bölüşdürmə bağlayıcısı kimi işlənən bu sözün mənası farsca “za­man”, “vaxt” deməkdir
GAH₁
GAH-GAH

Digər lüğətlərdə