GECYETİŞƏN

sif. O birilərindən daha gec yetişən, daha gec dəyən, gecdəyən. Gecyetişən meyvə. Gecyetişən buğda.
GECLİK
GEDƏCƏK

Digər lüğətlərdə