GİCƏLLƏNMƏK

baş(ı) gicəllənmək – müvazinət hissinin itirilməsi, gözlərin qaralması və başın hərlənməsi şəklində təzahür edən yarıbayğınlıq halında olmaq.
[Yaşlı kişi:] Burada, məsciddə kəsafətdən adamın başı gicəllənirdi. S.Hüseyn.
Sədrin sözündən Verdiyevin başı gicəlləndi. Mir Cəlal.
Səhər qatardan düşəndə yenə başım gicəlləndi, yerə yıxıldım. H.Seyidbəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİCƏLLƏNMƏK sarsılmaq — karıxmaq — çaşmaq — fırlanmaq

Etimologiya

  • GİCƏLLƏNMƏK Farsca qice “baş fırlanması” deməkdir. Söz də ondan əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
GİCƏLLƏNMƏ
GİCƏLLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə