GİCALOV

is. dan. Çətin, ağır, dolaşıq vəziyyət.
Mələk xanım bu gicalovda olsun, xəbər verim sənə Qara vəzirin qulunnan. (Nağıl).

Gicalova düşmək1) əl-ayağa düşmək, tələsik iş görmək;
2) çətinliyə düşmək, dolaşmaq.
GİC-GİC
GİCAVAR

Digər lüğətlərdə