GİC-GİC

zərf Gic kimi, axmaqcasına, sarsaq-sarsaq, mənasız olaraq. Gic-gic gülmək. – [Sitarə Gülzara:] Bəsdir, bəsdir.
Yenə gic-gic danışma. C.Cabbarlı.
[Fatma:] Gicgic danışma, özün bilirsən ki, o, birinci dərəcəli şoferdir. S.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİC-GİC səfeh-səfeh — axmaq-axmaq
GİC
GİCALOV

Digər lüğətlərdə