GİCGAH

is. [ fars. ] Kəllənin qulaqdan alın sümüyünə qədər olan hissəsi. Daş gicgahına dəydi. Gicgahını ovuşdurmaq.
[Qarı:] …Mürdəşir Səkinə nağıl eləyirdi ki, Güləndamın gicgahına qan saçılmışdı. Çəmənzəminli.
[Bahadır] bu sözləri yazandan sonra tapançanı gicgahına qoyub sıxdı. N.Nərimanov.

GİCƏLTMƏK₂
GİCİK

Digər lüğətlərdə