GİGİRTDƏMƏK

f. İki adamı qızışdırıb aralarını vurmaq.
GİGİRTDƏMƏ
GİGİYÉNA

Digər lüğətlərdə