GİGİYENAÇI

is. Gigiyena mütəxəssisi olan həkim.
GİGİYÉNA
GİGİYENİ́K

Digər lüğətlərdə