GİLLƏDİLMƏK

məch. Diyirlədilmək, yumaladılmaq.
GİLLƏDİLMƏ
GİLLƏMƏ₁

Digər lüğətlərdə