GİLLƏMƏ₂

Gilləmək2”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏMƏ içmə
GİLLƏMƏ₁
GİLLƏMƏK₁

Digər lüğətlərdə