GİLLƏNMƏK₁

f. Fırlana-fırlana düşmək, diyirlənmək.
Nigarın ala gözlərindən damcıdamcı yaş gillənib lalə yanaqlardan aşağı gəldi. Koroğlu”.
Cüyür qaçar, daş gillənər; Bu dağlarda, bu dağlarda. B.Vahabzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏNMƏK diyirlənmək
GİLLƏNMƏK
GİLLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə