GİQANTLIQ

is. Böyüklük, yekəlik, nəhənglik, azmanlıq.
GİQANTİ́ZM
GİL

Digər lüğətlərdə