GİQANTİ́ZM

[ yun. ] biol. Çox böyük sürətlə boy ataraq mövcud normalardan kənara çıxma (insan, heyvan və ya bədənin ayrı-ayrı üzvləri haqqında).
GİQÁNT
GİQANTLIQ

Digər lüğətlərdə