GOPPULDAMAQ

f. Goppultu ilə düşmək, goppultu səsi çıxartmaq.
GOPPULDAMA
GOPPULDATMA

Digər lüğətlərdə