GUMURLANMA

Gumurlanmaq”dan f.is.
GUMUR-GUMUR
GUMURLANMAQ

Digər lüğətlərdə