GUMURLANMAQ

f. Gumur-gumur səs çıxartmaq.
Qoç Koroğlu naləsindən; Dağlar gumur-gumurlanır. Koroğlu”.

GUMURLANMA
GUP

Digər lüğətlərdə