GUP-GUP

təql.
1. Ayağın yerə tez-tez dəyməsindən hasil olan səs.
Bir fincan çay içəriçməz pilləkənləri gup-gup başıaşağı endim. A.Şaiq.

2. Ürək döyüntüsünün səsi. Ürəyi gupgup döyünür.
– Gup-gup döyünüb darıldı bağrım! M.Ə.Sabir.

GUP
GUPPAGUP

Digər lüğətlərdə