GUPPAGUP

bax gup-gup. Ürəyi guppagup döyünür.
GUP-GUP
GUPPULDAMA

Digər lüğətlərdə