GUPPULDAMA

Guppuldamaq”dan f.is.
GUPPAGUP
GUPPULDAMAQ

Digər lüğətlərdə