GUR

GUR – SAKİT Gah sakit, gah gur axıb; Dəhnəsindən darıxıb; Sahilə çıxan sular! (R.Rza).

GÖZÜYAŞLI
GURLUQ

Digər lüğətlərdə