GURLANMA

Gurlanmaq”dan f.is.
GURLAMAQ
GURLANMAQ

Digər lüğətlərdə