HÜMBƏT

Ərəbcədir, əsli hummətdir, “xalq”, “əhali”, “qəlbi geniş” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÜDÜLƏMƏK
HÜMMƏT

Значение слова в других словарях