İBLİSKARANƏ

ə. və f. iblis kimi, şeytan şəklində.

İBLİSANƏ
İBN