Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti