İBQA

İBQA’

ə. 1) daimiləşdirmə, əbədiləşdirmə; 2) olduğu kimi saxlama.

İBHAM
İBLAĞ